Pozvánka na výroční členskou schůzi 2020

31.12.2019    16:11

P O Z V Á N K A
prezident Veteran Car Clubu ČR
svolává řádnou členskou schůzi
na sobotu 8. února 2020 od 11.00 hod.
POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ! 

Občanská plovárna, U Plovárny 1, 118 00 Praha 1 - Holešovice


Program jednání:
Registrace 10.30 – 11.00 hod.
1. Zahájení 11.00 hod
2. Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu
3. Přijetí nových členů VCC ČR
4. Zpráva o činnosti VCC ČR za rok 2019 + plán na rok 2020
5. Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2019 + rozpočet na rok 2020
6. Oběd 13.00 hod
7. Zpráva z FKHV ČR a Shromáždění delegátů
8. Statut hostujícího člena ve VCC ČR
9. Informace o Poháru Federace a činnosti dalších komisí FKHV
10. Nadační fond pro veteránisty
11. Informace o webových stránkách www.vcc-cr.cz
12. Kalendář akcí VCC ČR 2019
13. Diskuze
14. Různé
15. Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské schůze.
16. Zakončení řádné členské schůze VCC ČR v cca 16.00 hod.

 

Václav Kafka
prezident VCC ČR, z.s.

Praha 30. 12. 2019

 


Volební řád:
Každý klub má jeden hlas. Hlasuje se aklamací. Rozhodnutí členské schůze jsou přijímána:
- prostou většinou odevzdaných hlasů přítomných členů (více než 50%)

Na schůzi přineste následující dokumenty:
1. Sportovní akce 2020 vložte pomocí formuláře na http://vcc-cr.cz/
2. Aktualizace počtů členů klubu
3. WWW stránky VCC ČR: prosíme o předání klubových informacích z akcí, foto, na stránky
4. Změny údajů v registraci klubu např. ve vedení klubu, adrese, atp. Pak neplatí „Registrační list klubu“. Změny zapište do formuláře „Změna údajů člena VCC ČR“. Bude vystaven nový „Registrační list“. Nejsou-li změny, není nutné formulář vyplňovat. Nový Registrační list musí být vystaven také při novém přidělení IČA. – pokud máte v klubu změnu, pošlete prosím předem, abychom mohli nový Registrační list připravit na schůzi


Přílohy:
1. Formulář: Změna údajů člena VCC ČR (např. změny předsedů, adresa klubu, atp.).
Prosím zašlete potvrzení účasti klubu, počet členů na schůzi a případné formuláře na: sekretariat@vcc-cr.cz nebo poštou – VCC ČR, Jiří Patočka, Světská 351/4, 198 00 Praha 9
(neposílejte prosím poštu doporučeně)