Zápisy

  • Zápis z výroční schůze 2012

    7.2.2015    10:45

    Přítomni: dle prezenční listiny 53 klubů z celkového počtu 67 klubů. Počet přítomných 107 osob. ​​​​​​​Místo jednání:  velký sál hotelu  Pramen, Praha-9 Kyje, Na Hrádku.