Pozvánka na výroční členskou schůzi 2019

16.1.2019    08:50

prezident Veteran Car Clubu ČR

svolává řádnou členskou schůzi

na sobotu 16. února 2019 od 11.00 hod.

Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

 

Program jednání:

Registrace 10.30 – 11.00 hod.

 1. Zahájení 11.00 hod
 2. Volba orgánů řádné členské schůze a schválení jednacího řádu
 3. Přijetí nových členů VCC ČR
 4. Zpráva o činnosti VCC ČR za rok 2018 + plán na rok 2019
 5. Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2018 + rozpočet na rok 2019
 6. Oběd 13.00 hod
 7. Zpráva z FKHV ČR a Shromáždění delegátů
 8. Informace o Osvědčení k testování
 9. Informace o členských kartách FKHV
 10. Informace o 5. plesu AČV
 11. Informace o AČV a Poháru Federace
 12. Informace o webových stránkách www.vcc-cr.cz
 13. Kalendář akcí VCC ČR 2019
 14. Diskuze
 15. Různé
 16. Projednání a schválení návrhu na usnesení řádné členské schůze.
 17. Zakončení řádné členské schůze VCC ČR v cca 16.00 hod.

 

 

 

Václav Kafka

Praha 15. 1. 2018

prezident VCC ČR, z.s.

 

 

 

 

Volební řád: 

Každý klub má jeden hlas. Hlasuje se aklamací. Rozhodnutí členské schůze jsou přijímána:

 • prostou většinou odevzdaných hlasů přítomných členů (více než 50%)

 

Na schůzi přineste následující dokumenty:

1. Sportovní akce 2019 vložte pomocí formuláře na http://vcc-cr.cz/

2. Aktualizace počtů členů klubu

3. WWW stránky VCC ČR: prosíme o předání klubových informacích z akcí, foto, na stránky VCC ČR.

4. Změny údajů v registraci klubu např. ve vedení klubu, adrese, atp. Pak neplatí „Registrační list klubu“. Změny zapište do formuláře „Změna údajů člena VCC ČR“. Bude vystaven nový „Registrační list“. Nejsou-li změny, není nutné formulář vyplňovat. Nový Registrační list musí být vystaven také při novém přidělení IČA. – pokud máte v klubu změnu, pošlete prosím předem, abychom mohli nový Registrační list připravit na schůzi

 

Přílohy:

 1. Formulář: Změna údajů člena VCC ČR (např. změny předsedů, adresa klubu, atp.).

 

 

Prosím zašlete potvrzení účasti klubu, počet členů na schůzi a případné formuláře na:

sekretariat@vcc-cr.cz nebo poštou - VCC ČR, Jiří Patočka, Světská 351/4, 198 00 Praha 9 (neposílejte prosím poštu doporučeně)